Volba pro Semily v číslech

  • 781 miliónů korun proinvestováno
  • 319 miliónů korun získané dotace
  • 231 miliónů korun finance do komunikací

Od roku 2007 byly realizovány investiční akce v celkovém objemu 781 mil. Kč, na které se nám podařilo získat dotace ve výši 319 mil. Kč. Za opravy a modernizaci komunikací byla z rozpočtu města vydána částka ve výši 231 mil. Kč (z toho investice 154 mil. Kč).

Vývoj během jednotlivých let je patrný z grafu.

Finanční kondice města

  • 62,48 miliónů korun

Číslo 62,48 mil. Kč představuje průměrnou finanční kondici města za poslední čtyři roky. Jedná se o nejlepší finanční kondici v historii.

Finanční kondice představuje peníze z ročních běžných příjmů po úhradě provozu, které mohla samospráva nasměrovat do oprav, investic, na splátky dluhů,... Jinými slovy se jedná o finančních prostředky, o jejichž nasměrování rozhoduje zastupitelstvo.

Z výše uvedeného vyplývá, že město nemá mandatorní výdaje větší než běžné příjmy.

Graf - finanční kondice města

Investice a opravy

  • 301 miliónů korun

Na investice a opravy bylo z rozpočtu města za poslední tři roky (2019-2021) utraceno 301 mil. Kč.

Níže uvedený graf zobrazuje výdaje na investice a opravy v jednotlivých letech.

Graf - investice a opravy