Volba pro Semily v číslech

  • 370 milionů korun proinvestováno
  • 148 milionů korun získané dotace
  • 1,7 milionu korun změna zadluženosti

Město Semily od začátku roku 2007 proinvestovalo 370 milionů korun. Na tyto investice se městu podařilo získat dotace ve výši 148 milionů korun a zadluženost města se změnila o 1,7 milionu korun.

Jak je to se zadlužeností města?

Z výše uvedených čísel je patrné, že při proinvestování 370 milionů korun v průběhu dvou volebních období, došlo ke zvýšení dluhu města pouze o 1,7 milionu korun.

Dlouhodobý vývoj daňových příjmů a stav úvěrů k 31. 12. daného roku je vidět na grafu

Současná lepší finanční situace než na konci roku 2006 je patrná i při porovnání daňových příjmů ku úvěrům. Na konci roku 2014 budou úvěry představovat 62 % daňových příjmů, kdežto na konci roku 2006 představovaly dlouhodobé úvěry 78 % daňových příjmů.

  • 0,78 2006
  • 0,62 2014

Co vše se v Semilech vybudovalo za 370 milionů si můžete prohlédnout v sekci Semily se mění.

Volba pro Semily

  • 18 počet narozených dětí
    (VpS 2006 - 2014)
  • 38 procentuální zastoupení žen
    na kandidátce