Plánované investiční akce města Semily v letech 2015 – 2018

Náklady (Kč) Dotace (Kč) Dotace (%) Fond
Stadion
Výstavba provozní budovy 20 000 000 14 000 000 70 MŠMT, ROP
Rekonstrukce oválu a tribun 10 000 000 7 500 000 75 MŠMT, evropské dotace
Víceúčelové hřiště a parkoviště 4 500 000 1 350 000 30 nadace ČEZ
Ostrov
Pódium – letní scéna 900 000 720 000 80 OP přeshraniční spolupráce
Herní prvky 500 000 400 000 80 OP přeshraniční spolupráce
Rekultivace náhonu 4 000 000 3 600 000 90 OP Životní prostředí
Lávka do Bítouchovské ulice 2 000 000 1 000 000 50 OP Životní prostředí
Odstranění garáží za zámkem 750 000 0 0 vlastní zdroje města
Snížení energetické náročnosti
Středisko volného času dětí a mládeže 7 000 000 5 800 000 80 OP Životní prostředí
ZŠ a ZUŠ Komenského náměstí 11 700 000 9 600 000 80 OP Životní prostředí
Technické služby 5 900 000 4 700 000 80 OP Životní prostředí
Regenerace sídliště
Řeky – poslední tři etapy 21 000 000 12 000 000 70 Program regenerace panel. sídlišť
Luční-Jižní 20 000 000 15 000 000 70 Program regenerace panel. sídlišť
Na Olešce 15 000 000 0 0 vlastní zdroje města
Výstavba školky Pod Vartou 35 000 000 29 750 000 85 evropské dotace
Hřiště pro seniory 400 000 280 000 70 dotační program Libereckého kraje
Fitness park 500 000 0 0 vlastní zdroje města
Lávka do Bítouchova (Kolonka) 6 000 000 4 800 000 80 OP přeshraniční spolupráce
Dokončení waldorfské školy v ulici Jana Žižky 35 000 000 28 000 000 80 ROP
Zvýšení užitnosti semilského zámku ??? ??? ??? (v případě převodu na město)