Plánované investiční akce města Semily v letech 2023 – 2026

Náklady (Kč) Dotace (Kč) Zdroj dotace
Rekonstrukce atletického oválu na stadionu 96 000 000 67 000 000 Národní sportovní agentura
Rekonstrukce hlavního mostu (celkové náklady 70 mil. Kč) 6 000 000 0 vlastní zdroje města
Dopravní terminál - autobusové nádraží 40 000 000 34 000 000 IROP
Revitalizace Komenského náměstí 35 000 000 25 000 000 IROP
Regenerace sídliště Řeky (poslední etapa) 15 000 000 6 000 000 SFPI
Regenerace sídliště Luční – Jižní (druhá etapa) 12 000 000 6 000 000 SFPI
Regenerace sídliště Na Olešce (první etapa) 12 000 000 6 000 000 SFPI
Rekonstrukce komunikací – Větrná, Dvořákova, Ke Stadionu 16 000 000 7 000 000 MMR
Průtah silnic - Bořkovská - Brodská (celkové náklady 80 mil. Kč) 8 000 000 0 vlastní zdroje města
Děšťová kanalizace a retence vody - Na Vinici 2 000 000 600 000 Liberecký kraj
Výstavba chodníku do Chuchelny 7 000 000 5 500 000 SFDI
Rekonstrukce waldorfské školy (3. a 4. patro v Žižkově ulici) 53 000 000 45 000 000 IROP
Parkoviště u Riegrovy stezky 750 000 0 vlastní zdroje města
Areál pro náctileté - skate park, hřiště, pump track 8 000 000 0 vlastní zdroje města

V nemocnici v Semilech dojde k postupné rekonstrukci stávajících budov a vznikne nové Rehabilitační centrum pro celý Liberecký kraj.

Ve spolupráci se soukromým investorem v areálu bývalé továrny vznikne Resort TOFA. Nevzhledný prostor nahradí pět bytových domů se 100 byty.