Ing. Petr Matoušek, DiS. (31)

Kandidát číslo 15

Zaměstnání

Odborný specialista v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, specializace na hluk z dopravy, správa a analýzy dat v prostředí GIS (geografické informační systémy)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze, studijní program Krajinné inženýrství
Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor Skladba
Waldorfská základní a střední škola Semily

Rodina

Ženatý, jedna dcera (3 roky)

Zájmy

Zajímám se o veřejné dění především v oblasti plánování záměrů ovlivňujících krajinu a veřejný prostor ve městě včetně jeho uspořádání (např. dopravní stavby, revitalizace apod.) a dále je mým koníčkem hudba a komponování, v neposlední řadě práce kolem domu.

Proč kandiduji do zastupitelstva?

Do zastupitelstva kandiduji, protože chci podpořit dobré politiky a aktivně ovlivnit další směřování města tak, aby bylo přívětivé pro bezstarostný život.

Co (ne)mám rád(a)?

U lidí mám rád vstřícnost a dobrý úmysl, naopak nemám rád nekonstruktivní kritiku a vyslovování názorů bez znalosti souvislostí. Obecně mám rád zdravé vztahy, hudbu a přírodu.

V čem vidím největší slabiny města?

Geografickou polohou je dán částečný odliv mladých lidí za prací a s tím související slabší pracovní příležitosti. Bude třeba se zamyslet, zda odcházejí lidé, protože zde není práce, nebo zde není práce, protože odcházejí lidé.

Co mám na/v Semilech nejraději?

Mám tu kořeny a přátele, líbí se mi výhledy, příroda a skvělý symfoňák!

Můj životní vzor?

V mém životě mě ovlivnilo více lidí. Rodiče, pedagogové a další osoby, které mě inspirovaly především svým pozitivním přístupem ke světu.

« Zpět na seznam kandidátů