Bc. Ondřej Slavík (47)

Kandidát číslo 5

Zaměstnání

třídní učitel na Waldorfské ZSŠ Semily, p.o.

Vzdělání

vysokoškolské

Rodina

manželka Kamila, která mi je po dvacet let vysněnou životní partnerkou a naše čtyři zdravé děti s aktivními zájmy v oblasti sportu a kultury

Zájmy

aktivně amatérsky provozovaná hudba, turistika, literatura, jachting, cizí jazyky

Proč kandiduji do zastupitelstva?

Jsem přesvědčený o tom, že je lepší se o něco pokusit, než brblat v hospodě u piva. Jsem přesvědčený o tom, že jako občané našeho státu máme jednak právo a zároveň nepsanou morální povinnost podílet se na správě věcí města, v němž žijeme.

Co (ne)mám rád(a)?

Mám rád, když lidé berou odpovědnost za své činy a za svá slova. Mám rád, když lidé dokáží říkat i nepříjemné věci přímo do očí namísto toho, aby trousili stížnosti a pomluvy bokem. Nevyhýbám se přímé konfrontaci. Nemám rád práci ve zbytečném nepříjemném stresu a v časové tísni zejména pak, pokud to má hlavní příčinu v absenci plánování a v chaosu.

V čem vidím největší slabiny města?

V přemíře supermarketů, které v Semilech vydělávají, ale daně platí jinde. V klesající chuti a angažovanosti občanů podílet se na správě veřejných věcí.

Co mám na/v Semilech nejraději?

Dostupnost naprosté většiny úřadů a zdravotní péče, bohatou nabídku kultury a sportovních i jiných volnočasových aktivit pro děti i pro dospělé. Bohatý spolkový život. Park na Ostrově v centru města a okolní členitou přírodu.

Můj životní vzor?

Zde musím jmenovat přinejmenším tři osobnosti. V pedagogice a v přístupu k dětem vděčím za mnohé mému třídnímu učiteli ze ZŠ v Řekách, legendárnímu Oldřichu Míčovi. V životě v divočině, v literatuře a v náročných životních situacích mě vždy inspiroval a stále inspiruje Jack London. V zodpovědném a poctivém přístupu k práci a k povinnostem mé postoje utvářel zejména můj otec, MUDr. Jaroslav Slavík.

« Zpět na seznam kandidátů