Mgr. Dušan Pleštil, Ph. D. (41)

Kandidát číslo 5

Zaměstnání

Pracuji jako učitel biologie a chemie na Střední waldorfské škole. Zastupuji školu v Asociaci waldorfských škol a v Mezinárodní konferenci waldorfského hnutí. Vedu Základní seminář pro učitele waldorfských škol, organizuji další vzdělávání waldorfských učitelů. 

Vzdělání

Vystudoval jsem učitelství biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě UK, kde jsem následně na Katedře filosofie a dějin přírodních věd obhájil disertační práci na téma Pojetí živé přírody v přírodovědných spisech J. W. Goetha, která později vyšla i knižně.

Rodina

Jsem ženatý a mám dvě děti.

Zájmy

Při mém povolání a práci pro waldorfskou pedagogiku mi mnoho volného času nezbývá. Snažím se najít co nejvíce času na rodinu. Čtu zejména literaturu k waldorfské pedagogice, anthroposofii Rudolfa Steinera a goethovské přírodovědě. Sleduji kulturní, politické a hospodářské dění. Věnuji se zahradě v přírodním stylu. 

Proč kandiduji do zastupitelstva?

Jako učitel se snažím vést děti k tomu, aby nebyly lhostejné ke svému okolí a měly zájem o svět blízký i vzdálený. Práce v zastupitelstvu mi umožňuje podílet se aktivně na proměně obce, mého nejbližšího okolí.

Co mám rád(a)?

Mám rád originální, osobité lidi se smyslem pro humor, svou ženu, naše děti, dobrý čaj a čokoládu. Nemám rád zejména své vlastní nedostatky. 

V čem vidím největší slabiny města?

V supermarketové kultuře, která ničí podmínky pro malé místní obchodníky, v malé atraktivitě města pro mladé lidi, v zahlcenosti středu města automobilovou dopravou.

Co mám na/v Semilech nejraději?

Nevím, a to mám na tom nejraději.

« Zpět na seznam kandidátů