Jsme připraveni pro Vás pracovat se stejným nasazením a elánem jako doposud

Zde představujeme naši základní vizi pro další roky:

Pohyb po městě a jeho okolí

 • Zrealizujeme průtah ulic Bořkovská – Brodská
 • V Bítouchovské ulici budeme pokračovat v demolici garáží a propojíme ji s Ostrovem lávkou
 • Spojíme vlakový a autobusový terminál
 • Rozšíříme autobusovou dopravu po městě
 • Budeme pokračovat v projektu Město bez bariér
 • Zajistíme častější úklid města

Čisté a kvetoucí, Ostrov a Doteky vody

 • O zeleň bude nově pečovat městský zahradník
 • Rozšíříme květinovou výsadbu
 • Budeme pokračovat v projektu Doteky vody (revitalizace náhonu, zpřístupnění břehů, pevné pódium na Ostrově)
 • Vytvoříme přístupy k Jizeře na sídlišti v Řekách
 • Budeme bojovat s nelegálním výlepem

Dobrý hospodář a otevřené město

 • Každý rok opravíme více jak 10 tisíc m2 komunikací a chodníků
 • Zateplíme další budovy, tím ušetříme za energie
 • Budeme pokračovat v nákupu energií na burze, abychom dosáhli co nejnižších cen
 • Zřídíme transparentní účet města
 • Vytvoříme online rozklikávací rozpočet, který umožní každému občanovi kontrolu nad veřejnými financemi
 • Omezíme množství kopírovaných materiálů pro zastupitele a členy rady (přístup k elektronickým materiálům pomocí čteček)
 • Zelené úřadování - na městském úřadě budeme používat recyklovaný papír, čistící prostředky bez chlóru atd.
 • Odpovědné veřejné zadávání – zavedeme nová kritéria při veřejném soutěžení (např. podmínka zaměstnání občanů evidovaných na úřadu práce)
 • Umožníme občanům rozhodovat o výdajích části rozpočtu (anketní hlasování o investicích)

Sociální oblast a bydlení

 • Budeme pokračovat v trendu zvyšování kvalitní péče o klienty v sociální oblasti
 • Zlepšíme také vybavení v sociálních službách
 • Vybudujeme hřiště pro seniory
 • Nájemné v městských bytech zůstane na další čtyři roky stejné
 • Budeme nadále investovat do bydlení (všechny peníze z nájmů vrátíme zpět do oprav bytů)
 • Dokončíme regeneraci sídliště Řeky a další začneme (Luční – Jižní, Oleška)
 • Oslovíme vhodné partnery pro vytvoření komunitního bydlení a revitalizaci „Kolonky“
 • Budeme i nadále trvat na nezvyšování ceny vody
 • Vytvoříme motivační systém svozu odpadů

Podpora podnikání

 • Podpoříme podnikání v konkrétních krocích – územní plán, ceny pozemků
 • Budeme se s podnikateli pravidelně scházet a zajímat se o jejich názory a nápady
 • Vybudujeme „veřejnou kancelář“ - jedná se o veřejný prostor, který umožní přímou podporu drobným podnikatelům ve formě zázemí kanceláře, tzn. možnost pronajmout si veřejnou kancelář včetně vybavení

Školství a zdravotnictví

 • Budeme pokračovat v podpoře rozmanitosti a kvalitě škol a školek
 • Postavíme novou školku Pod Vartou
 • Oceníme děti ve školách za přínos městu
 • V případě převodu Zámku na město stanovíme dlouhodobý záměr jeho využití, např. zřídíme bezbariérové zdravotnické ordinace a sociální byty pro seniory
 • Nemocnici považujeme za stabilní a důležitý prvek v poskytování zdravotní péče, budeme usilovat o rozšíření péče o pacienty
 • Investujeme do operačních sálů a vybavení nemocnice

Hry a klamy, zázemí pro děti, rodiny i seniory

 • Přidáme další herní prvky na Ostrově
 • Po městě rozmístíme hlavolamy a další hry a klamy
 • Obnovíme venkovní fitness park v Palackého sadech
 • Zavedeme veletrh kroužků pro děti – prezentace možností volnočasových aktivit
 • Podpoříme prevenci kriminality v rámci projektů zaměřených na tuto oblast
 • Chceme, aby kabelová televize nadále přinášela důležité zprávy, ale i novinky zábavnou formou

Spolky a sport

 • Podpoříme spolkovou činnost a rozšíříme povědomí o spolkové činnosti prostřednictvím webových stránke města (prezentace, kontakty, fotografie)
 • Uspořádáme „Den se spolky“
 • Vybudujeme atletický areál v centru města
 • Na základě architektonické soutěže postavíme nové zázemí a kabiny pro sportovce na stadionu
 • Webové stránky města doplníme o elektronickou vývěsní plochu (informace o akcích)

Tvář města a turistika

 • Vybereme nový logotyp města určující výjimečnost Semil
 • Rozšíříme sítě stojanů na kola
 • Zajistíme internetové připojení pro veřejnost před novou budovou městského úřadu a před kinem
 • Uklidíme lokalitu Škvárovny pro další rozvoj tohoto území
 • Ferrata jako nevšední cesta na Riegerově stezce bude dále propagována a vytvoříme k ní lepší přístup
 • Hipostezky se stanou novou možností pohybu kolem města na koni a dalším rozvojem turistiky
 • Zasadíme se o vybudování Singltreku jako nového směru rekreační cyklistiky v přírodě
 • Vymezíme parkovací místa pro turistické autobusy
 • Prodloužíme stávající cyklostezky o další úseky
 • Podpoříme turistické vláčky
 • Zrealizujeme projekt Geologická zastavení
 • Zrekonstruujeme lávku v Bítouchově