Vyjádření předsedy odborové organizace MUDr. Marka Vašáka

Vážené kolegyně a kolegové, spolupracovníci,

jak asi víte, situace kolem nemocnice je teď poměrně bouřlivá. V pondělí 5.1. jsem na radnici, v kanceláři paní starostky, strávil několik hodin svého času ať už jako zástupce odborů nebo jako zástupce našeho oddělení při jednáních s paní Blažkovou, panem Šimkem a panem Mojžíšem. Na těchto jednáních nás tito tři vedoucí představitelé města ubezpečili, že stojí za nemocnicí, za udržením nemocnice ve městě a že v žádném případě nechtějí ani oni, ani nikdo z jejich koalice nemocnici zrušit, potopit, prodat, privatizovat, atd.. atd..

Také všichni tři uznali, že pan David Pěnička (Hnutí Spolu) poškodil nemocnici tím, že předčasně zveřejnil na Facebooku části důvěrného interního materiálu o možném dalším směřování naší nemocnice včetně svých subjektivních komentářů. Tím zvedl vlnu nejistoty a spekulací jak mezi občany města, tak hlavně i mezi zaměstnanci nemocnice. Paní starostka slíbila, že svolá schůzi koaličních partnerů, kde si vše "vyříkají" a že si tzv. "udělá pořádek"...

Dále nás ujišťovala v tom smyslu, že Dozorčí rada nemocnice je vlastně nepotřebná instituce, která ani podle zákona u příspěvkové organizace být nemusí, že má jen poradní charakter, a že má dost členů, kteří ev. jednoho "křiklouna" v klidu přehlasují. A i kdyby náhodou ne, tak že jakékoliv rozhodnutí stejně musí nejdříve projít Radou města a pak musí být schváleno Zastupitelstvem, kde přeci oni mají svých 11 hlasů, tedy je vše v pořádku, protože oni to myslí s nemocnicí dobře...

Jak při našem prvním jednání (vedení města + za odbory Gallerová a Vašák), tak při našem druhém jednání (vedení města + za jednotlivá oddělení nemocnice Dlabalová, Kladníček, Nechanický, Kraťuk, Zahrádka, Vašák) jsme opakovaně žádali odstoupení, nahrazení nebo prostě vyloučení pana Pěničky z Dozorčí rady nemocnice (kam byl za Hnutí Spolu dosazen právě vedením města). První reakce byla: "to nemůžeme, vždyť je to předseda naší koaliční strany!" Ano, doba, kdy příslušnost k politické straně znamená mnoho, je opět tady (nebo že by to platilo jen pro toho, kdo tu stranu založí a financuje?). Tedy se tak opravdu nestalo a zeptejte se svých zvolených zástupců do Dozorčí rady, jak to tam včera probíhalo, kdo byl nejvíc slyšet, kdo to tam tzv. "řídil" a jak si je paní starostka před panem Pěničkou "jistá v kramflecích".

Důsledkem toho všeho je i odstoupení naší paní ředitelky a stávající stav, kdy nemocnice nemá žádného statutárního zástupce. Nynější vedení města vytýká tomu minulému (kromě jiného) to, že paní ředitelka byla jmenována do funkce bez řádného výběrového řízení (jen pro připomínku - v té době to bylo spíš nouzové řešení, když předchozí ředitel utekl opilý z nemocnice...). Jsem zvědavý na základě jakého a jak kvalitního výběrového řízení nám bude dosazen v nejbližších dnech nový statutární zástupce..

Z celé situace jasně vyvstává obraz toho, co se děje na radnici. Jedná se o neschopnost dohody ba přímo politický boj (či odvetu?) mezi současným a minulým vedením města, do kterého jsme bohužel jako příspěvková organizace vtaženi. Navíc se osobně nemohu ubránit dojmu, že současná koalice na radnici je svázána nejen politickými, ale i ekonomickými vazbami a plány, ať už jsou jakékoliv.

Proto se neváhejte svých volených zástupců v hojné míře na tyto věci ptát, zúčastněte se zasedání Zastupitelstva, pište či volejte své paní starostce a místostarostům, dejte jim najevo, že o tuto věc máte zájem a že ač vámi zvolení, nemohou si dělat úplně co chtějí a neměli by se nechat ovládat někým, kdo ani zvolen nebyl a je jen na pozadí toho všeho, bez jakékoliv odpovědnosti. V komunální politice je přeci běžné, že chvíli je "u vesla" ten, poté zas někdo jiný, 2-3 party se takto střídají po dlouhé roky, ale všem snad musí být jasné, že ať jsou z jakýchkoliv politických stran, vždy se musejí umět na všem dohodnout tak, aby tím nebyl ohrožen život ve městě.

Momentální "naschvály" a potyčky tomu ale příliš nepomáhají a bylo by dobré, kdyby si to představitelé města včas uvědomili.

Včera bylo pozdě...

MUDr. Marek Vašák
předseda MOLOK Semily