Stručné shrnutí vývoje jednání kolem ortopedie v Semilech

Jedná se o stav k 1. 7. 2010, ale vzhledem k aktuálnímu dění v NsP, není od věci si to připomenout.

Aktuální situace:

V roce 2009 po 44 letech fungování jsou z proklamovaného důvodu centralizace péče odsmlouvány velké ortopedické operace (TEP) ze semilské nemocnice. V roce 2010 se připravuje podpis smlouvy na velké ortopedické operace (TEP) s novým ortopedickým pracovištěm v Turnově. Když semilské je plně materiálně i personálně připraveno tuto činnost i pro VZP obnovit. Bez přerušení ji poskytuje všem pacientům ostatních pojišťoven.

Shrnutí:

1965

Zřízení ortopedie v rámci chirurgie (10 lůžek) v semilské nemocnici

1973

Ustavení samostatného oddělení ortopedie v Nemocnici v Semilech (35 lůžek)

1990 – 2008

Výkonnost oddělení: plné spektrum výkonů včetně TEP kyčelního, kolenního a hlezenného kloubu pro klienty všech zdravotních pojišťoven bez rozdílu. Ortopedie splňuje veškeré personální, věcné a technické požadavky vyplývající z příslušné vyhlášky a požadavků odborné společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), včetně požadavků na minimální nepodkročitelné počty výkonů. V průměru se provádí ročně kolem 130 – 150 totálních náhrad kyčelního kloubu, kolem 80 náhrad kolenního kloubu, cca 30 – 40 reoperací. Dále jsou prováděny náhrady hlezenného kloubu a samozřejmě mnoho dalších ortopedických operací. Jsou zde zaváděny moderní operační postupy, které mají republikový i mezinárodní dopad (např. miniinvazivní implantace TEP). Ortopedie v Semilech se podílí ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň i na výukovém programu, lékaři se účastní zahraničních stáží a aktivně se účastní mnoha domácích i zahraničních symposií a kongresů (Francie, Itálie, Německo, Belgie).

1994-1998

kompletní rekonstrukce semilské nemocnice nákladem státního rozpočtu více než 400 mil. Kč

červenec 2007

Ministerstvo zdravotnictví v rámci výběrového řízení na lůžkovou péči celého Libereckého kraje doporučilo zdravotnickým pojišťovnám uzavřít smlouvu se semilskou nemocnicí v celém rozsahu včetně kompletní ortopedie

4.červen 2008

Bez předchozího varování přichází svévolné rozhodnutí dopisem od ředitele krajské pobočky VZP Ing. Benedikta oznamující, že krajská pobočka VZP od roku 2009 neuzavře se semilskou nemocnicí smlouvu na kompletní ortopedii – že, dále nebude proplácet totální náhrady kloubů (TEP). Proklamovaným důvodem je koncepce centralizace TEP do Liberce, Jablonce a České Lípy.

červen 2008

Semilská nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví akreditaci na poskytování specializačního vzdělávání v oboru ortopedie na 7 let

červen - srpen 2008

Po obrácení se na ústředí VZP do Prahy, kde byla vysvětlena situace ze zdravotnického pohledu, ústředí přikázalo krajské pobočce VZP uzavřít smlouvu se semilskou nemocnicí.

Citace z korespondence mezi ředitele Ústředí VZP Pavlem Horákem a vedením nemocnice: „ ...jelikož ředitel KP VZP Liberec nepostupoval podle příkazu ředitele Ústředí VZP, bude dopisem vyzván, aby toto napravil a vyzval Vás ke kontraktaci péče...“ (sic). Na rok 2008 byly „balíčky TEP“ pro semilskou nemocnici nasmlouvány. Dopisem ředitele Pavla Horáka byla NsP Semily ubezpečena: citace „... pokud má nemocnice nasmlouvané balíčky na rok 2008, tak se předpokládá, že budou pokračovat.“

listopad 2008

Přes deklarovanou krajskou koncepci centralizace komplexní ortopedie pro klienty VZP ředitel krajské nemocnice v Liberci požádal o zřízení ortopedického oddělení v Panochově nemocnici Turnov s.r.o.. VŘ proběhlo 30.10.2008. Ohled na semilskou nemocnici nebyl brán, protože se ji to zdánlivě netýká.

listopad 2008

Z důvodů velké nejistoty a zákulisních dohod část lékařů ortopedie včetně primáře podává výpověď a k 1.2.2009 přechází do turnovské nemocnice. Tím fakticky umožňují vznik nového běžného ortopedického oddělení i v Turnově, ovšem bez velkých operací.

21.11.2008

Ústředí VZP vyslalo do semilské nemocnice odbornou pracovní skupinu aby posoudila situaci, která své šetření ukončila se závěrem, že nevidí jediný důvod, proč by se mělo ortopedické oddělení v Semilech omezovat.

září 2009

Po dlouhodobém nátlaku krajské VZP spojeném s varováním před možností zrušení dalších oddělení, přistupuje vedení nemocnice na „dobrovolné“ odsmlouvání velkých ortopedických operací (TEP). S příslibem, že pokud by se někdy měla rozšiřovat ortopedická péče, uzavře VZP smlouvu na TEP se semilskou nemocnicí na prvním místě.

červen 2010

Ortopedie v Semilech je opět plně stabilizovaná. Pracuje zde 8 lékařů, z toho 5 má plné postgraduální vzdělání II. atestací v oboru a potřebnou praxi. Oddělení splňuje všechny věcné, technické a další nezbytné požadavky jako jsou rekuperace krve, kostní a krevní banka, vlastní JIP, oddělený septický provoz, 24 hodinové zajištění oddělení přítomností lékaře na pracovišti, atd.

Operují se bez přerušení velké ortopedické operace (TEP) pro všechny pojišťovny mimo VZP.

Pracoviště splňuje všechny požadavky VZP pro poskytnutí smlouvy na velké ortopedické operace. Při opakovaných požadavcích na uzavření smlouvy jsme ale vždy odmítnuti s tím, že se další pracoviště v Libereckém kraji otevírat nebude.

červen 2010

Z doslechu se dozvídáme, že velké ortopedické operace se chystá krajský ředitel nasmlouvat od 1.9.2010 s Panochovou nemocnicí v Turnově. Tato informace se následně potvrzuje z nejvyšších míst.

Toto ale nemůže být vyústění. Jakkoli se už od počátku o tomto cíli mluvilo.

V Libereckém kraji se tímto rozhodnutím zřizuje čtvrté pracoviště (vedle Jablonce, Liberce a České Lípy), které bude poskytovat velké ortopedické operace. To je správné a nejen, že jsme proti jeho zrušení v Semilech protestovali, ale následně jsme jeho zřízení opakovaně požadovali. Naše argumenty ale byly krajským ředitelem VZP vždy odmítány s odkazem na nutnou koncentraci péče do velkých nemocnic.

Teď je v plánu otevřít toto pracoviště NE na plně personálně i materiálně vybaveném fungujícím pracovišti s mnohaletou tradicí, ale na nově násilně otevřeném pracovišti, které je jen pár minut cesty od krajské nemocnice v Liberci i Mladé Boleslavi.

Tato rozhodnutí postrádají logiku. Nejenže porušují všechny dosavadní přísliby, ale ze zdravotnického hlediska jsou neodůvodnitelné. V roce 2009 jsou odsmlouvány velké operace v Semilech s odkazem na nutnost centralizace, aby se o rok později smlouva na stejné operace uzavřela s jiným pracovištěm v Turnově, které je mimochodem o polovinu blíže centru… Přitom o kvalitě a připravenosti semilské ortopedie nelze pochybovat.

CUI BONO?
Budou dosaženy úspory? Ne. Zlepší se kvalita péče? Ne. Zvýší se dostupnost? Ne.
Tak proč?

Dne 1.7.2010 sestavili Mgr. Jan Farský, starosta města Semily, MUDr. Jaroslav Krutský, MBA, ředitel semilské nemocnice od roku 2009 a MUDr. Petr Krtička, ředitel semilské nemocnice v letech 1994-2009.