Nemocnice z pozice opozice

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem, tak zní jeden z mnoha článků naší Ústavy. Zastupitelstvo je tedy základní orgán obcí a měst, kde o důležitých věcech a o dalším směřování rozhoduje většina (vítězná strana či koalice), která vzejde z voleb. Strany menšinové se pak ocitají v opozici, kde se praktické prosazení jejich návrhu může zdát nereálné a jejich pozice bezmocná, neboť vždy mohou být přehlasovány. Je tedy otázkou, zda opoziční zastupitelé mají vůbec vliv na dění v obcích a městech, jaká je jejich role, zda jejich názor může být viděn, anebo zda „nesoupeří“ s koalicí (většinou) pouze „na truc“.

Současná situace v zastupitelstvu našeho města se jeví jako velmi nepřehledná, neboť často zaslechnu názor, že tam jsme (myšleno my zastupitelé) jako dva „nesmiřitelné tábory“, že se pouze hádáme a že vlastně nikdo neví, kdo má pravdu - především v otázce dění kolem semilské nemocnice, avšak nikoliv pouze v ní. Dlouho jsem přemýšlela, „jak to vlastně začalo“ a proč společně v zastupitelstvu nehovoříme o nemocnici, o její vizi, o dalším možném směřování, proč koaliční zastupitelé činí tak rychlé kroky bez diskutování a proč je například nutné převést nemocnici na obchodní korporaci (s.r.o.). Pokud můžu vyjádřit svůj pocit, tak vše začalo na prosincovém zastupitelstvu, kde členové vedení města jasně deklarovali, že nemocnice není v dobrém finančním stavu, že situace v nemocnici není růžová apod. Tato slova však nebyla absolutně podložena čísly či jasnými argumenty. A tím začal boj za „záchranu nemocnice“, panika a obavy u zaměstnanců a zejména tím začala neuvěřitelně klesat hodnota nemocnice. My, jako opoziční zastupitelé, jsme nesouhlasili s tvrzením, že by nemocnice byla najednou v katastrofálním stavu, ale hlavně jsme se snažili dostat fundované a fakticky podložené odpovědi. Přece fráze „nemocnice není v dobrém finančním stavu“ nemůže jen tak zaznít na jednání nejvyššího orgánu obce z úst odpovědné osoby, tedy té, která vede město. Kdo by si to dovolil? Vysvětlení na naše otázky však nepřicházela.

Na místo toho bylo na únorovém zastupitelstvu všemi jedenácti hlasy koalice odsouhlaseno, že se musí najít pro semilskou nemocnici strategický partner, myšleno „sama nepřežije“, a dále bylo rozhodnuto o záměru založení obchodní korporace. Opět jsme se snažili během jednání zastupitelstva získat odpovědi, abychom mohli pochopit celou situaci. Proč musíme rychle převést příspěvkovou organizaci na s.r.o.? Jaké to má výhody a nevýhody? A co či kdo je strategický partner? Máme nějakou vizi o nemocnici? Diskuze však byla marná, protože koaliční zastupitelé opět nedokázali odborně reagovat a vše si jak mávnutím proutku odhlasovali. Neslyšeli ani na skutečnost, že se další týden bude konat jednání zaměstnanců nemocnice, hejtmana kraje a ředitelů možných strategických partnerů (ředitelů nemocnic Jilemnice a Jablonce nad Nisou) a že by bylo vhodné a rozumné počkat s těmito rozhodnutími. Dále jsme jako zastupitelé v tu danou chvíli nebyli seznámeni s auditem (za 120 tis.) v nemocnici, který si zadalo samo vedení města (bez výběrového řízení). Ani na tuto skutečnost a obranu nikdo neslyšel. Většina je zkrátka většina.

Já se nebráním diskuzi o dalším směřování nemocnice, ale mám za to, že by se mělo jednat o sérii jednání, o hledání možných řešení či strategických partnerů apod. a teprve poté by se mělo případně zvážit, zda je nutný převod na s.r.o. Dle mého názoru takové rychlé a nelogické kroky nejsou správné ani být nemohou, protože nejsou promyšlené. Na toto upozorňujeme v prvé řadě. Nebo je tu ještě jedna možnost – někdo již posloupnost těch kroků zná a diskuzi už nepřipustí? Jedná se jen o můj dojem, protože jinak si to opravdu nedovedu vysvětlit. Jako opoziční zastupitelé jsme vznesli řadu dotazů a možná jsme i někdy divoce protestovali, ale naše role jiná být nemůže, víc dělat nelze, nedisponujeme hlasy, abychom prosadili svoje názory. Stojím si však za tím, že chceme zejména slyšet fundované odpovědi, a protože se nám jich nedostává, občané se mohou někdy domnívat, že současné zastupitelstvo se skutečně dělí na dva tábory.

Je tedy opoziční role bezmocná? Zatím to jako opoziční zastupitelka takto cítím, neboť se s námi příliš nediskutuje, nadto nevysvětluje. Je to však role zbytečná? Nikoliv. Musíme si uvědomit, že opozice plní zejména kontrolní funkci a patří k základním prvkům demokracie. Budeme se nadále ptát a upozorňovat – proč rada města svým usnesením zmocnila starostku města Semily pouze k jednání s primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou za účelem společného postupu při zajišťování zdravotní péče v regionu, když se o „post“ strategického partnera ucházela také Jilemnice, proč byla na počátku vyvolána taková hysterie o špatném finančním stavu nemocnice, když i výše uvedený audit říká, že je v účetnictví zachycen pravdivý obraz hospodaření v souladu s účetními předpisy platné pro příspěvkové organizace. Z finančního plánu r. 2015 i z výsledku hospodaření r. 2014 nevyplývá, že by NsP byla tolik zadlužená jako některé jiné nemocnice. Hospodářský výsledek nemocnice za rok 2014 je dále celkem +8,3 mil. Kč. Osobně mám za to, že argumenty nepodloženými frázemi o špatném finančním stavu nemocnice koaliční zastupitelé nemocnici ublížili. A není to pouze nemocnice, ačkoliv se zdá být nejdůležitější. Například v dalším usnesení rady města byl zvýšen limit u veřejných zakázek z 50 tisíc na 200 tisíc, proč tomu tak je? Však všichni víme, že Semily se transparentností a veřejným zadáváním doslova proslavily. Opět, pokud k tomu jsou nějaké vážné důvody, můžu je pochopit, ale pokud to je pouze arogance moci, která diskuzi nepřipouští, pak já protestuji.

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin, zní článek šestý naší Ústavy. Pojďme hledat společná řešení, která vzejdou z diskuze a z promyšlených kroků. Nedělejme unáhlená rozhodnutí, naše odpovědnost je obrovská.


Kateřina Malá, zastupitelka, Volba pro Semily

V Semilech 3. 3. 2015, článek je napsán jako zamyšlení v daném místě a čase, kdy další vývoj nelze předvídat.