MUDr. Pavel Kraťuk (48)

Kandidát číslo 8

Zaměstnání

Pracuji jako primář Oddělení následné ústavní péče a jako lékař na interním oddělení a v interní a diabetologické ambulanci Nemocnice v Semilech.

Vzdělání

Vysokoškolské. Karlova univerzita Praha

Rodina

Moje žena MUDr. Jana Kraťuková pracuje v Semilech jako praktická a plicní lékařka. Našim dcerám je nyní 23 a 26 let, mladší studuje fakultu architektury na ČVUT v Praze a starší letos dokončila studium medicíny a pracuje v Praze jako dětská lékařka na novorozeneckém oddělení.

Zájmy

Po založení Oddělení následné péče se můj prostor pro "zájmy" o něco zúžil, nicméně zcela nevymizel. Ve volném čase spolupracuji dále s Waldorfskou školou Semily, věnuji se vedení školního orchestru. K mým zájmům patří kromě hudby také práce v přírodě, léčivé rostliny, ostrovy a moře. V posledních letech se také věnuji chovu zvířat (koně, ovce, kozy) a jízdě na koni.

Proč kandiduji do zastupitelstva?

Záleží mi na osudu města, kde žiji již téměř 24 let a rád bych pokračoval v započaté práci pro město – tak, aby bylo dobrým a vyhledávaným místem pro práci a pro život. Oceňuji v tomto směru práci mých kolegů z "Volby pro Semily" a chci s nimi pokračovat na započaté cestě.

Co mám rád(a)?

Jsem rád s lidmi, mám rád svou ženu, smysluplnou práci, rozdávat radost, přivádět lidi k sobě navzájem. Mám rád, když dané slovo má váhu a když se dodrží. Mám rád slunce, koně, moře, vítr, ryby a mořské plody – jakékoli, a také olivy. Mám rád malé ostrovy (nejen ty na moři) a občas potřebuji jejich klid. Nemám rád když někdo lže sám sobě nebo jiným, ukvapená rozhodnutí, čaj s mlékem a skok do výšky, ostatně nejsem příliš velký sportovec. Nemusím se potápět a do vody se vrhám raději s hlavou vzhůru. Smutek by neměl být, alespoň ne moc dlouho.

V čem vidím největší slabiny města?

Dle mého názoru je to nedostatek pracovních míst. Městu by také velmi pomohlo přiblížení k naší dálniční síti – v tomto směru jsou možnosti řešení již zpracované, ale realizace se asi hned tak nedočkáme. Lepší dopravní dostupnost by městu pomohla nejen s ohledem na pracovní příležitosti přímo ve městě, ale podpořila by i jednu ze silných stránek Semil – města pro život, kdy za prací dojíždíme jinam.

Co mám na/v Semilech nejraději?

Semily mají více předností. Velkým plus je zde zasazení města do krásné okolní přírody, což je výhodou pro bydlení. Semily jako malé město nabízí 3 střední školy. Zřízení Waldorfské školy bylo v tomto směru velmi prozíravým krokem pro budoucnost, tento typ vzdělání se nabízí v naší zemi jen na několika místech. Velmi si cením změn posledních let, které změnily vzhled našeho města v oblasti centra včetně ostrova, náměstí, kina s knihovnou a kavárnou – tyto změny podstatně podporují správný společenský život, který ke každému městu patří.
Semily mají velmi pěknou nemocnici, která také dělá město městem. Prožil jsem zde již čtvrt století a věřím, že ji ubráníme i v dnešní nelehké době.

« Zpět na seznam kandidátů